Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên tăng cường tuyên truyền và triển khai niêm yết danh sách cử tri phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án th...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên tăng cường tuyên truyền và triển khai niêm yết danh sách cử tri phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên
Ngày 09/5/2019, UBND huyện Duy Tiên ban hành Công văn số 294/UBND-NV về việc tổ chức tuyên truyền và triển khai niêm yết danh sách cử tri phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên
Dưới đây là toàn văn Công văn số 294: 294.signed.pdf