Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Tăng cường công tác quản lý đê điều, phòng chống lũ, lụt

Thông tin cần biết  
Duy Tiên: Tăng cường công tác quản lý đê điều, phòng chống lũ, lụt
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 844/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, phòng chống lũ, lụt gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế; Xí nghiệp thủy nông; Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao; Điện lực Duy Tiên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Nội dung Công văn cụ thể như sau:

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 và rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ, trong những ngày qua trên địa bàn thị xã đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được tính từ 19h ngày 10/8 đến 17h ngày 12/8/2022 là 272 mm; nước trong đồng và trên các sông dâng cao, mực nước sông Duy Tiên đo tại Hòa Mạc lúc 17h ngày 12/8/2022 là 3,38 m (xấp xỉ báo động số 1) và dự báo tiếp tục dâng cao trong những ngày tới.

Để tăng cường công tác quản lý đê điều, phòng chống lũ, lụt; Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống đê điều, các công trình phòng chống thiên tai, nhất là các cống dưới đê để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố xảy ra.

- Tổ chức phát quang mái đê, giải tỏa triệt để các vi phạm (nếu có) để đảm bảo cho việc theo dõi, kiểm tra đê trong mùa mưa bão cũng như thuận tiện cho việc tham gia ứng cứu khi có sự cố.

- Chỉ đạo các Hợp tác xã DVNN, Tổ hợp tác DVNN thường xuyên khơi thông dòng chảy trên các hệ thống kênh, cống do đơn vị quản lý đảm bảo thông thoáng dòng chảy, tiêu thoát lũ.

- Chỉ đạo các hộ dân thu hoạch hoa màu, vật nuôi, thủy sản ngoài khu vực bãi sông hoặc di chuyển đến nơi an toàn trước khi lũ dâng cao.

- Rà soát nhân lực, vật tư, phương tiện, đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có sự cố đê điều xảy ra; xây dựng phương án cụ thể với từng điểm xung yếu; tránh tư tưởng chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Phòng Kinh tế thị xã

- Phân công cán bộ thường trực, theo dõi diễn biến của mưa, lũ; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời tham mưu UBND thị xã về công tác ứng phó với mưa, lũ, úng và xử lý giờ đầu các sự cố về đê điều do mưa, lũ gây ra

- Kiểm tra; đôn đốc các xã, phường thực hiện phát quang mái đê, giải tỏa vi phạm.

3. Xí nghiệp Thủy nông Duy Tiên

- Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra các cống dưới đê (do đơn vị quản lý) để phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Tổ chức giải tỏa bèo, rác, các vật cản trên kênh trục tiêu chính dẫn về công trình đầu mối (nếu có) đảm bảo dòng chảy được thông thoáng nâng cao hiệu quả tiêu nước của các trạm bơm.

- Vận hành tối đa công suất các trạm bơm để kịp thời tiêu thoát nước chống ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

4. Điện lực Duy Tiên: Tổ chức kiểm tra toàn bộ hạ tầng hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ cho các trạm bơm phục vụ tiêu úng và phục vụ điện tại các điểm có sự cố đê điều xảy ra.

5. Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thị xã: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thông tin kịp thời diễn biến mưa, lũ để nhân dân biết, chủ động ứng phó.

Theo Công văn này, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề khó khăn vướng mắc phải báo cáo kịp thời với UBND thị xã (Qua phòng Kinh tế thị xã ) để xem xét, giải quyết./.

VP