Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: tăng cường công tác phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn thị xã

Thông tin cần biết  
Duy Tiên: tăng cường công tác phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn thị xã
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 809/UBND-KT ngày 03 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn thị xã gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường.


 
(Ảnh minh họa)

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Cúm gia cầm đang có chiều hướng diễn biến hết sức phức tạp với nhiều chủng vius cúm A nguy hiểm (H5N1; H5N6; H5N8) gây ra dịch bệnh trên đàn gia cầm và có khả năng lây sang con người. Để chủ động phòng, chống dịch Cúm gia cầm lây lan trên địa bàn gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các xã, phường

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh nhằm cung cấp kiến thức, các biện pháp về phòng, chống dịch, dấu hiệu nhận biết động vật nghi mắc bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh Cúm gia cầm cho các hộ chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển và người dân biết, tự giác thực hiện. Đồng thời tổ chức thực hiện việc tiêm phòng đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% trở lên. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin vụ Thu và các tháng cuối năm 2022 cho đàn vật nuôi theo kế hoạch.

- Chủ động giám sát, phát hiện và báo cáo dịch bệnh để đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của Luật Thú y, Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 -2025".

- Báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc về UBND thị xã (qua phòng Kinh tế thị xã) để chỉ đạo, tháo gỡ.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan

- Phòng Kinh tế thị xã: Chủ động tham mưu đề xuất UBND thị xã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc và bệnh Cúm gia cầm; phối hợp Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo các biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã: Tăng cường bám sát cơ sở kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện việc phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, địa điểm buôn bán và các địa bàn có nguy cơ cao nhằm phát hiện ổ dịch sớm, có biện pháp khoanh vùng xử lý kịp thời khi ổ dịch mới phát sinh còn ở diện hẹp số lượng ít. Phối hợp Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh tổ chức triển khai chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút Cúm gia cầm theo quy định.

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thị xã: Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, về sự nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người để nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Công an thị xã: Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của thị xã và UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả công tác ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn thị xã.

UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

VP