Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian ...

Thông tin cần biết  
Duy Tiên: Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian dịch COVID – 19
Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, để chủ động kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh không lây lan tại địa bàn thị xã, ngày 29/9/2021, UBND thị xã ban hành Công văn số 1047/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian dịch COVID – 19.

 

Theo Công văn này, UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường trên địa bàn thị xã Duy Tiên từ 07 giờ 00 phút ngày 30/9/2021 đến khi có thông báo mới để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

2. Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hà Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia; hoặc dịch vụ Bưu chính công ích để đảm bảo an toàn cho tổ chức, công dân trong công tác phòng, chống dịch.

3. Đối với các hồ sơ TTHC đã có kết quả giải quyết, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường liên hệ trực tiếp với tổ chức, cá nhân để trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu)./.

Dưới đây là toàn văn Công văn số 4197/UBND-VP: Tải tại đâyHoàng Hồng