Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Rà soát, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 17/4/2021 đến ngày 07/5/2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên: Rà soát, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 17/4/2021 đến ngày 07/5/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Y tế đã công bố một số ca dương tính với SARS-COVI-2 liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều; Thực hiện Công văn số 799/SYT-NVY ngày 08/5/2021 của Sở Y tế Hà Nam về việc rà soát, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Công văn số 407/UBND-YT về việc Rà soát, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều gửi Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã.

 

Theo công văn này, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát, lập danh sách toàn bộ những người (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân) đã đến Bênh viện K cơ sở Tân Triều thời gian từ ngày 17/4/2021 đến ngày 07/5/2021, cụ thể:

1. Với những người đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 17/4 đến 26/4: Lập danh sách và giám sát sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng ra khỏi bệnh viện.

2. Những người bệnh đến bệnh viện từ ngày 27/4 đến 7/5/2021:

- Những người không đến khoa Gan - Mật - Tụy: Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng ra khỏi bệnh viện; sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày.

- Những người đã đến khoa Gan - Mật - Tụy: Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng ra khỏi bệnh viện, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày; các thành viên khác trong hộ gia đình lấy mẫu xét nghiệm gộp.

Cũng theo Công văn này, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện. Đơn vị, địa phương nào chậm trễ triển khai, để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn liên quan các trường hợp trên và liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND thị xã, trước pháp luật./.


Dưới đây là toàn văn Công văn số 407/UBND-YT của UBND thị xã Duy Tiên: Tải tại đây

 

Hoàng Hồng (TH)