Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về a...

Văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo điều hành  
Duy Tiên: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp
Sáng ngày 27/11/2020, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp. Đồng chí Trần Viết Huệ - Phó Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Trương Quốc Việt – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã dự hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thị xã; trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, Trạm Trưởng Trạm Y tế, Trưởng Công an, Công chức Văn hóa xã hội được phân công theo dõi công tác ATTP, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tich Hội Nông dân của các xã, phường trên địa bàn thị xã đã được đại diện phòng nghiệp vụ của Sở Y tế phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp như: Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Các nghị định của Chính phủ gồm: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; Cùng với đó là các Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND, 06/2020/QĐ-UBND, 11/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thông qua hội nghị, giúp các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành ATTP từ thị xã đến cơ sở nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, nắm rõ được trách nhiệm quản lý của từng cấp với việc đảm bảo điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh, từ đó tham mưu cho đảng ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương./.


 

 Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy