Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên phê duyệt dự án: "Sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản ph...

Thông tin cần biết  
Duy Tiên phê duyệt dự án: "Sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tại thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam"
Ngày 20/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND Phê duyệt dự án: "Sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tại thị trấn Hóa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam"

Với mục tiêu thực hiện xây dựng mô hình sản xuất hoa và trồng rau an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, tạo ra sản phẩm an toàn với giá trị cao, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Quy mô với diện tích 48.721 m2 (trong đó đất giao ổn định lâu dài cho các hộ là 39.838 m2; đất công ích của UBND xã là 8.8883 m2. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.282 triệu đồng, thực hiện xây dựng trong năm 2018 với thời gian khai thác là 20 năm

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 1438.signed.pdf