Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch "Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các rối loạn sức khỏe tâm thần giai đo...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Duy Tiên góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch "Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025, tỉnh Hà Nam
Ngày 19/5, UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành công văn số 446/UBND-YT về việc góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch "Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các rối loạn sức khỏe tâm thần  giai đoạn 2022-2025, tỉnh Hà NamTheo đó, Thực hiện Công văn số 1117/SYT- NVYD ngày 16 tháng 05 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về việc góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch "Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025, tỉnh Hà Nam".


​Qua nghiên cứu dự thảo nội dung Kế hoạch "Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025, tỉnh Hà Nam" của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. Uỷ ban nhân dân thị xã Duy Tiên nhất trí với các nội dung như trong dự thảo.

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên xin tham gia góp ý./.

 

VP