Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Giao ban giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường

Thông tin cần biết  
Duy Tiên: Giao ban giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường
Chiều ngày 20/6/2022, Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND thị xã và HĐND các xã, phường từ đầu nhiệm kỳ tới nay; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và thảo luận chủ đề: “Đổi mới nâng cao hiệu quả TXCT, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề”. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị

 


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị

Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã cho thấy, ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã và HĐND các xã, phường đã tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Việc tổ chức kỳ họp được đổi mới, dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được đổi mới, đi thẳng vào những vấn đề, nội dung cử tri quan tâm; Hoạt động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã và các xã, phường được triển khai đạt hiệu quả, chặt chẽ tạo thuận lợi trong việc tổ chức thi hành nhiệm vụ của các cơ quan. Các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp, nâng cao trách nhiệm của đại biểu trong thực hiện quyền chất vấn… qua đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
 


Đ/c Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm


Đ/c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã
tham luận về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với hoạt động của HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề; tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp,...
 


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị


Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND thị xã và các xã, phường từ đầu nhiệm kỳ tới nay, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các xã, phường cần thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác của nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp chỉ đạo đôn đốc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND thị xã, Thường trực HĐND các xã, phường, các Ban của HĐND thị xã và các xã, phường thực hiện tốt công tác giám sát theo đúng quy định, giám sát có trọng tâm, trọng điểm vào các vấn đề phát sinh và cử tri quan tâm; Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động HĐND nói chung, trong hoạt động đôn đốc, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nói riêng để có thêm những kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt quyền hạn được giao; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, cần mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, theo chuyên đề; đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND theo hướng dành nhiều thời gian thảo luận, tăng cường chất vấn và trả lời chất vấn; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của tỉnh, của thị xã, của xã, phường. UBND thị xã và UBND các xã, phường cần tổ chức thực hiện các Nghị quyết HĐND đảm bảo kịp thời, hiệu quả; tập trung quyết liệt giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm theo thẩm quyền; Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân,... Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã, các cơ quan liên quan; các xã, phường trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, làm tốt trách nhiệm trước cử tri và nhân dân./.

 

Hoàng Hồng - Quang Huy