Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Đôn đốc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên: Đôn đốc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 405/UBND-YT gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường; Lãnh đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã.


Nội dung Công văn như sau;

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 04/5/2021 về việc đôn đốc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường hiệu quả công tác công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung:

1. Tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt là việc chấp hành yêu cầu dừng kinh doanh các quán ăn, quán nước vỉa hè và ven các tuyến đường giao thông trên địa bàn, việc thực hiện yêu cầu 5K, nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người.

2. Tăng cường kiểm tra, siết chặt các quy định phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, nhất là tại nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; chợ, siêu thị và nơi tập trung đông người.

3. Tiếp tục chỉ đạo nắm danh sách và quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, người đi từ vùng dịch về địa phương, việc thực hiện cách ly tại nơi lưu trú, nhất là ý thức tự giác khai báo y tế của người dân; vận động người dân thông tin kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Theo Công văn này, UBND thị xã Duy Tiên yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã nếu để xảy ra vi phạm về phòng, chống dịch bệnh thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý./.


Hoàng Hồng (TH)                         


Chinhphu.vn