Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư xây dựn...

Duy Tiên đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư xây dựng điểm trường mới trường THCS thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên phục vụ con em công nhân KCN trên địa bàn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Toàn văn Tờ trình V/v đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư xây dựng điểm trường mới trường THCS thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên phục vụ con em công nhân KCN trên địa bàn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam​:92.signed.pdf