Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Công bố Quyết định về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý

Thông tin cần biết  
Duy Tiên: Công bố Quyết định về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý
Sáng ngày 15/9/2023, UBND Duy Tiên tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý. Đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị

 
Đ/c Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, đ/c Phạm Văn Sơn - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, đ/c Trịnh Vũ Trung - Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Thị  ủy – HĐND - UBND thị xã tin tưởng giao nhiệm vụ mới

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Phạm Văn Sơn - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, lãnh đạo phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND thị xã; Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan: Tài Nguyên và Môi trường, Kinh tế, Thanh tra, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp thị xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Lãnh đạo phòng Nội vụ thị xã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó:
 


Đ/c Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trao quyết định điều động ông Chu Thanh Tùng  – Phó Chánh Thanh tra thị xã đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã, kể từ ngày 15/9/2023


Đ/c Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã tặng hoa chúc mừng ông Chu Thanh Tùng

Tại Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 12/9/2023, Chủ tịch UBND thị xã quyết định điều động ông Chu Thanh Tùng  – Phó Chánh Thanh tra thị xã đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã, kể từ ngày 15/9/2023.
 


Đ/c Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trao quyết định điều động bà Phạm Thị Thu Hiền  – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã, kể từ ngày 15/9/2023


Đ/c Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Thu Hiền 


Tại Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 12/9/2023,Chủ tịch UBND thị xã quyết định điều động bà Phạm Thị Thu Hiền  – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã, kể từ ngày 15/9/2023.


Đ/c Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trao quyết định điều động bà Đỗ Thị Thoa  – Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thị xã, kể từ ngày 15/9/2023


Đ/c Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã tặng hoa chúc mừng bà Đỗ Thị Thoa


Tại Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 12/9/2023, Chủ tịch UBND thị xã quyết định điều động bà Đỗ Thị Thoa  – Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thị xã, kể từ ngày 15/9/2023.
 


Đ/c Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chúc mừng các đồng chí đã được Thị  ủy – HĐND - UBND thị xã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đề nghị các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sở trường, trau dồi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ; Cùng với tập thể lãnh đạo, đoàn kết thống nhất để quy tụ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị lãnh đạo và toàn thể các đồng chí công chức, người lao động cơ quan: Thanh tra, Tư pháp, Kinh tế thị xã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ 03 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cùng tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.


Hoàng Hồng