Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Duy Tiên công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022
ngày 18/01/2023, UBND thị xã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022
Tải Quyết định và Danh mục:
Quyết định: Tại đây.pdf