Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên chủ động ứng phó mưa, bão và phòng chống ngập úng

Thông tin cần biết  
Duy Tiên chủ động ứng phó mưa, bão và phòng chống ngập úng
Ngày 09/9/2021, UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 971/UBND-KT về việc chủ động ứng phó mưa, bão và phòng chống ngập úng gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế, Đài truyền thanh, Xí nghiệp Thủy nông, Điện lực Duy Tiên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.


Nội dung công văn cụ thể như sau:

Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới trong những ngày qua trên địa bàn thị xã đã có mưa vừa, mưa to và dông; tổng lượng mưa đo được tính từ 7h ngày 07/9 đến 7h ngày 09/9/2021 là 152mm, ngày và đêm nay vẫn tiếp tục có  mưa…. Ngoài ra, cơn bão số 05 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các ngày tới.

Để chủ động ứng phó với mưa, bão và phòng chống úng, ngập, UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. UBND các xã, phường

- Tăng cường kiểm tra đê, các cống dưới đê; theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão, thực hiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban, tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện, xử lý, sửa chữa các hư hỏng, sự cố công trình thuỷ lợi, đê điều, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống lụt bão.

- Thường xuyên cập nhật thông báo, thông tin mưa, bão trên hệ thống đài tuyền thanh địa phương để người dân biết, chủ động cắt tỉa cành cây, gia cố nhà cửa và bảo vệ tài sản; đôn đốc, nhắc nhở các hộ nuôi trồng thủy sản trên sông, chủ động các biện pháp ứng phó với mưa, bão.

- Chỉ đạo các nhà trường chặt tỉa cành cây, gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và chủ động các biện pháp ứng phó với mưa, bão.

- Chỉ đạo Hợp tác xã DVNN, tổ hợp tác DVNN phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp Thủy nông Duy Tiên chủ động và sẵn sàng tiêu thoát nước khi mưa lớn xảy ra; tổ chức lực lượng khơi thông dòng chảy trên kênh đảm bảo tiêu thoát nước nhanh nhất, không để lúa, hoa màu của địa phương bị ngập úng do mưa bão gây ra.

2. Phòng Kinh tế thị xã

Phân công cán bộ thường trực, theo dõi diễn biến mưa bão; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời tham mưu UBND thị xã về công tác ứng phó mưa bão, úng và xử lý giờ đầu các sự cố về đê điều do mưa bão gây ra.

3. Xí nghiệp Thủy nông Duy Tiên

- Chủ động vận hành công trình để tiêu thoát nước đệm hợp lý, tăng cường kiểm tra các trạm bơm, máy bơm, đặc biệt là các trạm bơm đầu mối để phát hiện và sửa chữa kịp thời các hư hỏng, luôn đảm bảo 100% số máy bơm, trạm bơm sẵn sàng hoạt động khi cần thiết.

- Tăng cường kiểm tra các cống dưới đê, các công trình ở vị trí xung yếu, các vị trí bị ách tắc do thi công các công trình cần tổ chức nạo vét, giải tỏa ngay để đảm bảo phục vụ tiêu thoát nước. Chuẩn bị đầy đủ các máy bơm dã chiến, bơm dầu, nguyên, nhiên vật liệu để sẵn sàng cho bơm tiêu úng cục bộ.

- Tiếp tục tổ chức giải tỏa vật cản (rau, bèo, đăng đó, rác thải...), khơi thông dòng chảy trên các trục kênh tưới, tiêu, nhất là các kênh tiêu chính, kênh dẫn trạm bơm, tránh tình trạng khi mưa úng xảy ra trạm bơm đầu mối phải chờ nước trong khi lúa trong đồng vẫn bị ngập úng.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa, bão để có kế hoạch bơm tiêu hợp lý, đặc biệt tại các vùng thấp trũng.

4. Điện lực Duy Tiên: Có phương án bảo vệ đường dây và các Trạm biến áp để đảm bảo cung cấp điện kịp thời, đủ lượng điện cho các trạm bơm hoạt động tiêu úng.

5. Đài Truyền thanh thị xã: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thông tin kịp thời diễn biến của mưa, bão để nhân dân biết, chủ động ứng phó.

Theo Công văn này, UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì khó khăn vướng mắc, phải báo cáo kịp thời với UBND huyện (Qua phòng Kinh tế thị xã) để xem xét, giải quyết./.

HH