Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)

Thông tin cần biết  
Duy Tiên chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 983/UBND-VHTT ngày 13/9/2021 về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) gửi phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Đài Truyền thanh thị xã; UBND xã, phường


Theo Công văn này, UBND thị xã Duy Tiên yêu cầu phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Đài Truyền thanh thị xã; UBND xã, phường triển khai các hoạt động tuyên truyền với nội dung như sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niêm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) trên địa bàn thị xã. Phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin không đúng định hướng, xuyên tạc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã

Phối hợp với Đài truyền thanh thị xã viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; tuyên truyền cổ động trực quan treo băng zôn, panô … chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) khu vực trung tâm thị xã.

3. Đài Truyền thanh thị xã

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ thị xã đến cơ sở, viết tin, bài, phóng sự, chương trình, nội dung, thời lượng tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021).

- Tiếp sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, nội dung tuyên truyền phải dựa vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cung cấp, phát hành trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Phản ánh kịp thời những gương điển hình tiên tiến cựu chiến binh trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) đảm bảo thiết thực phù hợp với tình hình dịch Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh, trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể, mạng xã hội… về sự ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; việc phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chiến công và thành tích vẻ vang của đường Hồ Chí Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, phường tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Truyền thanh thị xã, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

5. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)!

- Đường Hồ Chí Minh trên biển – biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng!

- Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!

- Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc!

- Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam!

- Mài sắc ý chí, kiên cường bám biển!

- Đảo là nhà, biển cả là quê hương!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!


HH​