Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên ban hành quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 02: Dự án Lập đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam

Duy Tiên ban hành quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 02: Dự án Lập đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Tải toàn văn Quyết định: 1691.signed.pdf
Tin liên quan