Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên Ban hành Đề án xây dựng nếp sống mới,xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 –2030

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Duy Tiên Ban hành Đề án xây dựng nếp sống mới,xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 –2030
Ngày 12/3/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND Ban hành Đề án xây dựng nếp sống mới,xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 –2030

Thị xã Duy Tiên nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Nam, là vùng đất được hình thành từ khá sớm. Ngay từ thời kỳ Hùng Vương dựng nước, người Lạc Việt đã đến ở vùng đất này. Từ xa xưa, mảnh đất này đã có tên gọi “Phù Vân", sau đó được đổi là Duy Tân. Đến đời vua Lê Kính Tông (1600 – 1619) vì phạm húy, mảnh đất Duy Tân lại được đổi là Duy Tiên, tên huyện Duy Tiên có từ đó, đến năm 2019 thị xã Duy Tiên được thành lập.

Duy Tiên là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời, giàu truyền thống cách mạng. Người dân Duy Tiên đời sau nối tiếp đời trước đã sáng tạo ra một không gian văn hóa độc đáo, được bảo tồn, giữ gìn và phát triển đến ngày nay, với 28 di tích được Nhà nước xếp hạng, trong đó bia Sùng Thiện Diên Linh là bảo vật Quốc gia, chùa Đọi Sơn là di tích Quốc gia đặc biệt với các lễ hội tiêu biểu: Lễ hội Tịch điền, lễ hội chùa Đọi Sơn, lễ hội đền Lảnh Giang được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia… góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách các thế hệ người Duy Tiên.

Hiện nay thị xã Duy Tiên đã bước sang giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cả về phát triển kinh tế xã hội và con người. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định: “Phát huy tiềm năng lợi thế xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ của tỉnh Hà Nam, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III. Phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, bảo vệ giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, địa phương; xây dựng con người Duy Tiên văn minh đô thị" từ đó việc xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị là hết sức cần thiết.​


Dưới đây là toàn văn Quyết định số 616/QĐ-UBND Ban hành Đề án xây dựng nếp sống mới,xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 –2030​: Tải tại đây.pdf