Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên Ban hành Đề án hướng nghiệp, đào tạo nghề, phân luồng và liên thông trong giáo dục đào tạo của thị xã Duy Ti...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Duy Tiên Ban hành Đề án hướng nghiệp, đào tạo nghề, phân luồng và liên thông trong giáo dục đào tạo của thị xã Duy Tiên, giai đoạn 2020-2030
Ngày 12/4/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số1034/QĐ-UBND Ban hành Đề án hướng nghiệp, đào tạo nghề, phân luồng và liên thông trong giáo dục đào tạo của thị xã Duy Tiên, giai đoạn 2020-2030

Thị xã Duy Tiên (được thành lập ngày 17/12/2019 theo Nghị quyết số 829 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) nằm ở phía bắc tỉnh Hà Nam, là cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội, dân số toàn thị xã 140.286 người/ 44.491 hộ (trong đó tổng số dân trong độ tuổi điều tra là:124.568 người), diện tích là 120,92 km2 (bằng 16,01% diện tích tự nhiên của tỉnh) mật độ dân số trung bình là 1160 người/km2. Dân cư phân bố trên 16 xã, phường của thị xã. Trên địa bàn thị xã có nhiều tuyến giao thông quan trọng, cả đường sắt, đường bộ, đường thuỷ chạy qua thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế. Những năm gần đây, giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học (gồm cả THCS và THPT) đạt được một số kết quả, góp phần tích cực phát triển nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Duy Tiên. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết.

Để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2020-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, đồng thời góp phần tích cực phát triển nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Duy Tiên, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên xây dựng“Đề án Hướng nghiệp, đào tạo nghề, phân luồng và liên thông trong giáo dục đào tạo của thị xã Duy Tiên, giai đoạn 2020-2030"


Dưới đây là Quyết định số1034/QĐ-UBND và đề án kèm theo Quyết định số1034/QĐ-UBND​: Tải tại đây.pdf