Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đang triển khai phát triển đô thị của Duy Tiên

Dự án đang triển khai phát triển đô thị của Duy Tiên

Các dự án sắp triển khai:

  • Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam: tại phường Duy Hải, diện tích 25,5 ha.
  • Khu nhà ở Hano Park 2: tại phường Duy Hải, diện tích 18,4 ha.
  • Khu nhà ở đô thị Win Home Đồng Văn: tại phường Đồng Văn, diện tích 17,3 ha.
  • Khu nhà ở đô thị Quang Thành: tại phường Yên Bắc, diện tích 13,4 ha.
  • Khu Thương mại và nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và phường Duy Hải: diện tích 57,6 ha.
  • Khu nhà ở chợ Lương: tại phường Yên Bắc, diện tích 19,8 ha.
  • Khu dân cư xã Mộc Bắc: diện tích 9,4 ha.​