Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng triển khai phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Duy Tiên

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng triển khai phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Duy Tiên
Tên dự ánĐịa điểm
dự án
Diện tích thu hồi (m2)Số hộ
Dự án cơ bản hoàn thành 597.410,3857,0 
Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (Trục 3)Tiên Nội, Tiên Ngoại, Hoàng Đông37.838,396,0 
Dự án đường kết nối QL38 - Khu đại học Nam Cao (giai đoạn 3)Đồng Văn, Hoàng Đông, Tiên Nội159.589,0293,0 
Đấu giá phường Bạch Thượng (vị trí 01, 02)Bạch Thượng65.216,0140,0 
Đấu giá phường Duy Hải (giai đoạn 2)Duy Hải17.460,024,0 
Khu công nghiệp Đồng
Văn III (giai đoạn 2)
 Hoàng Đông, Tiên Nội48.545,068,0 
Dự án Hanopark 2Duy Hải117.374,0122,0 
Khu nhà ở đô thị Văn XáYên Bắc151.388,0114,0