Skip Ribbon Commands
Skip to main content

đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Thông tin cần biết  
đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Chiều ngày 03/8/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về dự kiến quy hoạch phường thuộc thị xã và tiêu chuẩn phường thuộc thị xã.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng trình bày phương án điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị phường thuộc thị xã. Theo phương án điều chỉnh này, các phường Hòa Mạc, Đồng Văn, Duy Minh, Duy Hải, Hoàng Đông, Bạch Thượng, Yên Bắc, Tiên Nội, Châu Giang và xã Trác Văn thực hiện điều chỉnh về diện tích và dân số, đảm bảo tiêu chuẩn phường thuộc thị xã là đô thị loại IV có quy mô dân số quy định từ 5000 người trở lên; diện tích tự nhiên quy định từ 5,5km2 trở lên, tiêu chuẩn xã có diện tích tự nhiên 30km2, quy mô dân số 8000 người và nhằm đảm bảo tiêu chuẩn của thị xã, quy mô dân số từ 100.000 người trở lên; diện tích tự nhiên quy định từ 200km2 trở lên.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các ngành, các xã, thị trấn tập trung thảo luận đánh giá thực trạng tại địa phương, đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chuẩn còn ở mức thấp như tiêu chuẩn về diện tích đất giao thông; cơ sở y tế; thương mại, dịch vụ; điện chiếu sáng công cộng, nước thải đô thị được xử lý; tiêu chuẩn nhà tang lễ; tuyến phố văn minh; cây xanh công cộng nội thị.

 


Đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ Thông báo số 43/TB-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị điều tra, đánh giá, đề xuất giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chuẩn của thị xã và của các phường thuộc thị xã Duy Tiên để thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của việc thành lập phường, thị xã; các xã, thị rà soát lại các tiêu chuẩn để tập trung thực hiện đảm bảo phù hợp quy định; các ngành căn cứ vào nhiệm vụ của từng ngành cần tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình phụ trách; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

 

 

Tin&ảnh: Hoàng Hồng