Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Văn Thạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã

Thông tin cần biết  
Đồng chí Nguyễn Văn Thạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã
Chiều ngày 15/8/2022, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã. Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã dự hội nghị
Đ/c Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đ/c Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và đ/c Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Văn Thạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã


Tại Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thạch nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã, kể từ ngày 03/8/2022.

 Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Thạch và Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao thị xã

 

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chúc mừng Nguyễn Văn Thạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Văn Thạch trong lĩnh vực mới tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tích của bản thân, giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Trung tâm tham mưu Thị ủy, UBND thị xã triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền phụ trách; kịp thời xây dựng quy chế làm việc; bố trí phòng làm việc, trang thiết bị, phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thiện, khép kín các hồ sơ, thanh quyết toán trước khi chuyển đổi dấu theo quy định; phối hợp với phòng Nội vụ thị xã xây dựng dự thảo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; phối hợp với cơ quan liên quan kịp thời kiện toàn cấp ủy và các tổ chức, đoàn thể cơ sở theo đúng quy định... đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tin tưởng với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua của 2 đơn vị (Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa – Thể thao), sau khi sáp nhập, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao thị xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Thạch phát biểu nhận nhiệm vụ

  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thạch cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thị ủy – HĐND – UBND thị xã đã quan tâm, tạo mọi điều kiện, tin tưởng nhiệm vụ mới. Đồng chí tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng thời hứa sẽ tiếp tục học tập, ra sức rèn luyện bản thân cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cùng tập thể Trung tâm đoàn kết, phát huy tốt kết quả, thành tích của 2 đơn vị trước khi sáp nhập để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được các đồng chí lãnh đạo Thị ủy – HĐND – UBND thị xã giao phó. Là Trung tâm mới thành lập, bản thân là cán bộ trẻ mới chuyển công tác, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Thị ủy – HĐND – UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị trong toàn thị xã để đồng chí cùng tập thể Trung tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.


Hoàng Hồng