Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn vị hành chính của thị xã Duy Tiên

Giới thiệu chung Điều kiện tự nhiên  
Đơn vị hành chính của thị xã Duy Tiên
Thị xã Duy Tiên có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 phường: Bạch ThượngChâu GiangDuy HảiDuy MinhĐồng VănHòa MạcHoàng ĐôngTiên NộiYên Bắc và 7 xã: Chuyên NgoạiMộc BắcMộc NamTiên NgoạiTiên SơnTrác VănYên Nam.


Danh sách đơn vị hành chính thuộc thị xã Duy Tiên
Phường (9)Bạch Thượng · Châu Giang · Duy Hải · Duy Minh · Đồng Văn · Hòa Mạc · Hoàng Đông · Tiên Nội · Yên Bắc
Xã (7)Chuyên Ngoại · Mộc Bắc · Mộc Nam · Tiên Ngoại · Tiên Sơn · Trác Văn · Yên Nam