Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã năm 2021
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh vừa có văn bản điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã năm 2021. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã được tổ chức trước ngày 30/11/2021, thay vì trước ngày 30/9/2021 như trước đây.


Thực hiện văn bản này, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam đã đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tế có thể linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức theo các cách thức: Lễ khai mạc Đại hội TDTT tổ chức từ 2 đến 3 đơn vị trong cùng thời gian; tổ chức thi đấu từ 2 đến 4 môn thể thao vào cùng thời điểm, diễn ra ở các địa điểm khác nhau; tổ chức tổng kết, bế mạc Đại hội TDTT đơn giản, thiết thực, hiệu quả. 

Với sự chỉ đạo này có thể thấy, thay vì cấp xã phải thi đấu 5 môn thể thao tự chọn theo quy định trước đây, các xã có thể chọn thi ít môn hơn tùy theo thực tế và tình hình phòng, chống dịch bệnh của địa phương; các hoạt động từ khai mạc, thi đấu, bế mạc cũng chỉ gói gọn từ 1 đến 2 ngày không kéo dài vài ba tháng như các đại hội trước.


Nguồn tin: baohanam.com.vn


baohanam.com.vn