Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ thị trấn Hòa Mạc: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thông tin Kinh tế xã hội  
Đảng bộ thị trấn Hòa Mạc: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Đảng bộ TT Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vừa tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và các đoàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện học tập chuyên đề theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ; Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ  6, 7 và 8 (Khóa XII); Tổ chức ban hành 2 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và công tác an ninh, quốc phòng của địa phương; Lãnh đạo thành công Đại hội Hội nông dân, Đại hội nạn nhân chất độc da cam nhiệm kỳ 2018-2023, Kết nạp 3 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 3 đảng viên. Tổ chức trao tặng huy hiệu từ 30-70 năm tuổi Đảng cho 44 đồng chí; Tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), có 1 cá nhân đạt giải 3.

Qua học tập, xây dựng chương trình hành động, nhận thức của cán bộ đảng viên,    đoàn viên, hội viên được nâng lên, đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước  

 hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương: Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng (so với chỉ tiêu kế hoạch đạt 101%); Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 42,5 tỷ đồng; Số lao động có việc làm đạt 99,11% so với tổng số lao động; 9/9 xóm, phố và 4/4 đơn vị được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa; 96,1% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, giao thông thủy lợi, công tác tài chính có nhiều chuyển biến tích cực phục vụ kịp thời cho sản xuất và đời sống. Công tác giáo dục, y tế đạt thành tích cao. Công tác thương binh xã hội thực hiện chi trả chế độ hàng tháng cho đối tượng chính sách kịp thời không để nhầm lẫn và xảy ra tiêu cực; triển khai xây dựng quỹ “vì người nghèo", quỹ “đền ơn đáp nghĩa" được trên 16 triệu đồng.  Tổ chức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho 22 hộ gia đình người có công với kinh phí 440 triệu đồng. Công tác an ninh, quốc phòng được giữ vững.


Về chất lượng tổ chức Đảng, năm 2018, có 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 3 chi bộ đạt xuất sắc. Đảng bộ giữ vững danh hiệu TSVM, chính quyền, các đoàn thể đạt vững mạnh.

Tại hội nghị tổng kết , Đảng ủy đã tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 9 đồng chí, trao giấy khen cho 3 tập thể và 53 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc.

Tuy nhiên trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cũng còn những hạn chế: công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa thường xuyên, liên tục; Chuyển biến trong việc thay đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi còn chậm; nguồn ngân sách cho xây dựng cơ bản còn gặp khó khăn; các đoàn thể sinh hoạt chưa đều, chất lượng sinh hoạt chưa cao.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019 với tổng giá trị thu nhập tăng trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43,5 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển đổi: nông nghiệp 0,2%, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 41,5% dịch vụ thương maị 56,5%; số lao động có việc làm đạt trên 99,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 1,90%. Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  


Nguyễn Minh Tuấn - CTV