Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Công an thị xã sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng

Thông tin cần biết  
Đảng bộ Công an thị xã sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng
Đảng bộ Công an thị xã vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tới dự có đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên BTV Thị ủy,  Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã. Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa - Ủy viên BTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã chủ trì buổi sinh hoạt

 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã được xem video giới thiệu về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn trong công tác  đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, liên hệ thực tiễn tại đảng bộ công an thị xã. Đại diện các chi bộ tham luận trao đổi về nhận thức của bản thân về nội dung tác phẩm, liên hệ đánh giá thực trạng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, điều tra, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực


Đồng chí Trinh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trinh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy khẳng định: Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do đó đồng chí đề nghị: Đảng bộ Công an thị xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Công an các xã, phường tổ chức sinh hoạt sâu rộng về nội dung tác phẩm, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Nghị quyết số 14 của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 35 thị xã có các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh phản bác luận điểm xuyên tạc. Nâng cao hơn nữa công tác công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, việc kê khai, công khai tài sản cá nhân hàng năm...


Đ/c Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa – Ủy viên BTV Thị ủy, Bí thư Đảng bộ, Trưởng Công an thị xã kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề


Trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa – Ủy viên BTV Thị ủy, Bí thư Đảng bộ, Trưởng Công an thị xã nhấn mạnh: việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư giúp cán bộ, đảng viên của đảng bộ công an thị xã nhận thức những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tin nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tinh hình mới. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung lực lượng, biện pháp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý đối với những vấn đề dư luận quan tâm, vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn vi phạm để tập trung lực lượng đấu tranh một cách có trọng tâm, trọng điểm./.Thùy Hương - Quang Hiếu