Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Công an thị xã Duy Tiên: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ X, nhiệ...

Thông tin cần biết  
Đảng bộ Công an thị xã Duy Tiên: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 16/3/2023, Đảng bộ Công an thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Các đại biểu dự hội nghị
 

Nửa nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy Công an thị xã đã đoàn kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thị xã lần thứ X đã đề ra, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương Đảng, của cấp ủy cấp trên về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc", phong trào “Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"…; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới, đề cao trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu, thực hiện hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát gắn với tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, lực lượng chiến sỹ, chất lượng đảng viên ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đã kết nạp được 6 đảng viên mới (đạt 60% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra); Đảng ủy, UBKT Đảng đã thực hiện 7 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát; hoạt động của các hội, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm luôn được công nhận vững mạnh toàn diện; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt; triển khai thực hiện hiệu quả 02 Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2023. Trong nửa nhiệm kỳ, 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận thụ lý (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra); triển khai 07 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triệt phá 17 ổ nhóm, 75 đối tượng, 63 tụ điểm, điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; phát hiện, xử lý 11 vụ, 13 đối tượng cho vay nặng lãi; phát hiện, xử phạt VPHC 115 vụ VPPL về kinh tế, 144 vụ VPPL về môi trường, 114 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT vi phạm; kiểm tra, phát hiện, xử phạt VPHC 38 cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC; Tuần tra, kiểm soát, phát hiện gần 3.000 trường hợp vi phạt TTATGT, xử phạt VPHC tổng số tiền trên 4,3 tỷ đồng,… Với những kết quả đạt được, 3 năm liên tiếp, Đảng bộ Công an thị xã được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị được công nhận đơn vị quyết thắng, được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.
 


Đ/c Nguyễn Xuân Hòa - Ủy viên BTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã chủ trì hội nghị


Tham luận tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn, hạn chế, đồng thời định hướng những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, công tác nắm tình hình, phối hợp với chính quyền các cấp trong giải quyết tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; giải pháp trọng tâm góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là tại các khu cụm công nghiệp; các giải pháp đẩy mạnh thực hiện tốt Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn; công tác tham mưu đẩy mạnh phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc,….
 


Đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Công an thị xã, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ thị xã. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ X đã đề ra, đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy Công an thị xã cần tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của thị xã; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với phong trào “Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thị xã về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ, tiếp tục nâng cao chất lượng của các tổ chức đoàn thể; Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy chế công tác; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nắm chắc tình hình, dự báo các vấn đề mới có thể nảy sinh phức tạp để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết nhằm đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tập trung nắm tình hình hoạt động của các cơ sở tôn giáo, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các tà đạo; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh  thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào, mô hình hiệu quả đang triển khai trên địa bàn,…/.Hoàng Hồng