Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Thông tin cần biết  
Đại hội Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Trần Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và đồng chí Vũ Trọng Hiểu – Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã dự, chúc mừng đại hội

Công đoàn Bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã hiện có 12 công đoàn viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ qua, công đoàn bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động (CBĐVNLĐ); chủ động phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong CBĐVNLĐ, tạo động lực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp và ngành phát động, nổi bật như: phong trào thi đua hai giỏi “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà"; phong trào “văn hóa, thể thao", phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện"; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dụng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh; công đoàn bộ phận luôn chủ động phối hợp với các bộ phận, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, động viên CBĐVNLĐ thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ, đoàn viên công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu với trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng; đến hết ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 426.822 triệu đồng, tỷ lệ tăng 62,6% so với đầu nhiệm kỳ, dư nợ 449.004 triệu đồng, tỷ lệ tăng 82,8% so với đầu nhiệm kỳ. Các nguồn vốn tín dụng đã góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương nhất là mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao trên địa bàn thị xã, đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm còn 1,37%, hộ cận nghèo giảm còn 1,86%.


 


Đồng chí Trần Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Công đoàn Bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBĐVNLĐ, thường xuyên chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đảng viên; phát huy tính tiên phong gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ chi nhánh lần thứ VI đã đề ra, trong đó phấn đấu: hàng năm 100% cán bộ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên 90% đoàn viên công đoàn xuất sắc; hàng năm công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được xếp loại công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc; 100% CBĐVNLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, an sinh, tình nghĩa do các cấp phát động; phối hợp thực hiện mục tiêu: 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn đủ điều kiện được đáp ứng nhu cầu vay vốn; hoàn thành 99,5% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm; tỷ lệ nợ quá hạn cuối nhiệm kỳ < 0,1%, ...
 


Đ/c Vũ Trọng Hiểu – Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên./.Hoàng Hồng - Quang Huy