Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch

Thông tin cần biết  
Công bố 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1975/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Công bố 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch - Ảnh 1.


Cụ thể, có 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó có 3 thủ tục hành chính cấp trung ương, 8 thủ tục hành chính cấp địa phương.

3 thủ tục hành chính cấp trung ương gồm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

8 thủ tục hành chính cấp địa phương gồm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023


Nguồn tin: Chinhphu.vn


Chinhphu.vn