Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an thị xã Duy Tiên: Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, chiến sỹ

Thông tin cần biết  
Công an thị xã Duy Tiên: Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, chiến sỹ
Công an thị xã Duy Tiên vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật cho cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã.


 
Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị, cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã đã được nghe đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam thông tin về thực trạng tình hình, một số nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; thông tư, nội quy quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh; hướng dẫn quy trình, kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước;…

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã


 Đây là hội nghị rất ý nghĩa, thiết thực, qua đó giúp cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ bí mật nhà nước, cũng như được trang bị những kiến thức cơ bản của pháp luật, quy định của Ngành, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước./.

 

Tin&ảnh: Công an thị xã Duy Tiên