Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an huyện Duy Tiên mời dự Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục h...

Thông tin cần biết  
Công an huyện Duy Tiên mời dự Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính
Công an huyện Duy Tiên trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện Duy Tiên dự Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính.

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08h00', ngày 19/7/2018 (Thứ Năm).

 - Địa điểm: Hội trường lớn Công an huyện (xóm Thái Hoà, thị trấn Hoà Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

2. Nội dung đối thoại:

Trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc chức năng của lực lượng Công an huyện như: Cấp căn cước công dân; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; đăng ký xe mô tô, xe máy điện,... Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

2.1. Về thủ tục hành chính: Những thủ tục hành chính cần phải cải cách, đơn giản hóa trong giải quyết công việc có liên quan đến cơ quan, tổ chức và nhân dân (thời gian, thành phần hồ sơ, chi phí thực hiện).

2.2. Về giải quyết thủ tục hành chính: Tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ trong giao tiếp, ứng xử và khi giải quyết công việc liên quan đến nhân dân. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

 2.3. Những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

 2.4. Các kiến nghị, đề xuất của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an huyện.

Lưu ý: Những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết tranh chấp không thuộc nội dung đối thoại trong Hội nghị này.

Công an huyện Duy Tiên trân trọng thông báo và kính mời cơ quan, tổ chức và nhân dân tham dự Hội nghị đối thoại./.