Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động và lời hứa của các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã với cử tri trên địa bàn thị xã

Chương trình hành động và lời hứa của các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã với cử tri trên địa bàn thị xã
Chỉ còn ít ngày nữa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra, để làm cơ sở quan trọng cử tri trên các địa phương trên địa bàn thị xã xem xét, lựa chọn bầu mình là đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026, 55 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc 07 đơn vị bầu cử của thị xã đã thực hiện quyền vận động bầu cử  tới cử tri của 16 xã, phường của thị xã.

Ghi nhận về một số chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2021-2026

 

* Ứng cử viên Nguyễn Văn Thạch – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư Chi bộ, Bí thư Thị đoàn Duy Tiên

 

 


Nếu được bầu là đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 trên cương vị công tác là Bí thư Thị đoàn thông qua hệ thống tổ chức Đoàn với chức năng nhiệm vụ với trách nhiệm là người đứng đầu của tổ chức tôi cùng tập thể tập trung:

Thứ nhất là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong thanh niên; thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên góp phần cùng với các địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. 

Thứ hai là, Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm tốt công tác định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn; đồng thời tích cực triển khai thực hiện các chương trình dự án giải quyết việc làm, dự án vay vốn cho thanh niên, góp phần nâng cao thu nhập cho thanh niên và các hộ gia đình. 

Thứ ba là, Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần; Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo từ thiện như: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách người có công; Đặc biệt quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội như huy động các nguồn lực xây dựng nhà tình nghĩa, phối hợp tổ chức tư vấn khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, người nghèo, cựu thanh niên xung phong, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Thứ tư là, Quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; đề xuất các chương trình rèn luyện, giáo dục kỹ năng số thanh thiếu nhi, kiến thức giới tính cho trẻ vị thành niên; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích lành mạnh cho thiếu niên, nhi đồng, giúp đỡ tre em có hoàn cảnh khó khăn với các chương trình như: tổ chức dạy bơi tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em; xây dựng các dịch chơi cho thanh thiếu nhi, tăng các góc học tập, các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... 

Thứ năm là, Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình thực thi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn.


* Ứng cử viên Nguyễn Khánh Thơ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư Chi bộ, Chánh thanh tra thị xã  

Là người đang công tác tại cơ quan thanh tra thị xã, nếu được bầu là đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tôi hứa luôn bán sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người Đại biểu HĐND thị xã và sẽ thực hiện chương trình hành động của mình với các nhiệm vụ sau:

1. Bản thân sẽ luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; tích cực nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tiễn; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, hiểu biết pháp luật. Thực hiện tốt quyền và nhiệm vụ người đại biểu HĐND, góp phần tích cực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị  của cử tri - nhất là cử tri địa phương nơi tôi được tham gia ứng cử qua đó tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ những kiến nghị của cử tri, tham gia chất vấn đại biểu các ngành chức năng giải trình những kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND thị xã; báo cáo và trả lời kịp. thời những kiến nghị của cử tri thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp hoặc báo cáo tại các buổi tiếp xúc ở địa phương. 

 3. Bản thân sẽ tích cực nghiên cứu tham gia xây dựng các Nghị quyết của HĐND thị xã góp phần đảm bảo Nghị quyết có tính thực tiễn, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh được những đòi hỏi chính đáng trong cuộc sống của nhân dân ở cơ sở để Nghị quyết có tính khả thi cao.

4. Tham gia giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của Nghị quyết trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Trên cương vị công tác của mình, tôi đã và sẽ luôn xác định rõ trách nhiệm của mình cùng với cán bộ ngành Thanh tra kiên định vững vàng về lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn suy nghĩ, đổi mới nội dung, phương pháp công tác, đi sâu, đi sát nắm vững từng địa bàn cụ thể; dự báo đúng xu thế và diễn biến tính hình, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời đề ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn hay thuận lợi, đơn giản hay phức tạp Thanh tra thị xã sẽ chủ động tham mưu, giải quyết những tồn tại, vướng mắc của cử tri nhằm tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.


* Ứng cử viên Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư Chi bộ, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên


Là người công tác trong ngành Kiểm sát của thị xã, nếu trúng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 tôi sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tập trung quan tâm đến việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Quyết tâm thực hiện chủ trương cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị là “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý"; Tăng cường vai trò trách nhiệm của Viện Kiểm sát đối với hoạt động điều tra trong việc phê chuẩn các lệnh bắt tạm giữ, tạm giam đều phải có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Phối hợp cùng với các cơ quan tố tụng để điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhanh chóng, kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực tư pháp.

Hai là, Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, với tinh thần sát dân, gần dân, trọng dân, liên hệ chặt chẽ, gần gũi và thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến phản ánh của cử tri trên mọi lĩnh vực nhất là cử tri xã Yên Nam và xã Tiên Sơn; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên tinh thần dân chủ và cầu thị, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, sự phản ảnh từ cử tri và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Ba là, Chủ động tìm hiểu các vấn đề còn khó khăn của địa phương, nhất là những vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, vấn đề về nước sạch và ô nhiễm môi trường, vấn đề về trật tự trị an, đặc biệt là vấn đề xây dựng nông thôn mới, để từ đó đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng, kịp thời ban hành những cơ chế, chính sách mới, nhằm hỗ trợ và giải quyết vấn đề một cách kịp thời, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực đổi mới và xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn.

Bốn là, Tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết của HĐND thị xã, đảm bảo đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Tích cực tham gia cùng với cử tri và nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát đối với việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thị xã nhất là về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo từ đó có những phát hiện, phản ánh kịp thời đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xem xét, giải quyết một cách triệt để mang lại lợi ích cho cử tri và nhân dân.


* Ứng cử viên Nguyễn Văn Tài: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã


Nếu được các bậc cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ (2021- 2026) vào ngày chủ nhật 23-5 tới, tôi xin hứa: Sẽ ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người Đại biểu nhân dân. Cụ thể là: 

1- Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân để đề xuất với HĐND, với các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn trên các lĩnh vực như: công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng hệ thống chính trị; các vấn đề liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội như: an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; việc chăm sóc y tế, giáo dục, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2- Luôn giữ mối liên hệ mật thiết, tiếp xúc với cử tri và nhân dân bằng nhiều hình thức trước và sau kỳ họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ, kịp thời với HĐND để góp phần giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân đúng chính sách, pháp luật của nhà nước. Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, giám sát các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, chống tiêu cực, lãng phí… nhằm xây dựng hệ thống chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả,/ thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

3- Luôn nghiên cứu, học hỏi để nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, quản lý đất đai, văn hóa- xã hội; chủ động tham mưu vận dụng một cách sáng tạo cho phù hợp tại địa phương; cùng với các Đại biểu HĐND thị xã tham gia quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh - quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV đã đề ra.


* Ứng cử viên Bùi Đình Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã:Nếu được bầu là đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 tôi xây dựng chương trình hành động của mình tập trung vào:

Một là: Thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND thị xã theo quy định; chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm nguyện vọng của cử tri và nhân dân để phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời với HĐND thị xã và các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, giám sát việc giải quyết kịp thời; tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận trong các phiên họp của HĐND thị xã, nhất là khi thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, về đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, thương mại – dịch vụ, ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sạch trong sinh hoạt của nhân dân, việc xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp, làng nghề, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nhất là các hộ trong diện thu hồi đất và các chính sách về an sinh xã hội; đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu khi nhận được kiến nghị, phản ánh cũng như đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và việc thực hiện tiếp công dân theo quy định; kiến nghị và giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền bảo đảm giải quyết kịp thời, khách quan, đúng quy định của pháp luật

Hai là, với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo ngành Giáo dục thị xã, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành giáo dục thị xã nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV đã đề ra trong lĩnh vực giáo dục đó là “Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" và các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Duy trì các biện pháp đã thực hiện để giữ vững và phát huy những kết quả mà ngành giáo dục thị xã đã đạt được trong những năm học vừa qua, chuyển mạnh dạy học theo hình thức trang bị kiến thức sang định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, tập trung chỉ đạo cấp tiểu học, trung học cơ sở triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông, tăng cường các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học cũng như kiểm tra, đánh giá nhất là trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay, nhằm thực hiện tốt phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả đề án hướng nghiệp, đào tạo nghề, phân luồng và liên thông trong giáo dục của thị xã Duy Tiên giai đoạn 2020-2030.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế", đồng thời quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV; Chỉ đạo các trường động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên toàn ngành tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, học tập nâng cao trình độ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

Tham mưu cấp có thẩm quyền đảm bảo đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cân đối về cơ cấu, chủng loại, được bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 3, phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục tham mưu UBND thị xã, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đề án xây dựng hạ tầng giáo dục – y tế thị xã giai đoạn 2020-2030; chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tự rà soát các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia, phấn đấu 100% số trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II đến năm 2025; Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và gia đình cùng hỗ trợ xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất tham gia các hoạt động giáo dục để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục đào tạo tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thưc và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục, trước hết là việc đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Tăng cường truyền thông nội bộ đảm bảo các chủ trương đổi mới của Đảng, nhà nước, các quy định của ngành phải đến từng cán bộ, giáo viên và người lao động

Ba là, với nhiệm vụ của người đại biểu, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ trên các lĩnh vực để có thể đóng góp nhiều nhất cho hoạt động của HĐND thị xã; Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và nhân dân; luôn luôn lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp để HĐND thị xã quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thi văn minh, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để góp phần xây dựng thị xã Duy Tiên phát triển nhanh, bền vững sớm đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại III.


* Ứng cử viên Hoàng Lý Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Sơn:


Nếu trúng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 tôi sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất là, Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri và nhân dân, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, bản thân có trách nhiệm nghiên cứu, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giám sát việc giải quyết; tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm

Thứ hai là, Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu, kỹ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là các biện pháp tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm hiện nay như: Phát triển các ngành kinh tế có lợi thế để nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân; Tiếp tục thực hiện đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới đặc biệt là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; bảo vệ môi trường sinh thái, đe nghị các cấp có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước sông châu giang, giảm ô nhiễm tại các làng nghề, các khu dân cư có đông dân cư sinh sống. Các giải pháp về giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh nhất là đại dịch covid19, làm tốt cải cách hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và Nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh xã hội quan tâm đảm bảo chế độ chính sau đối với cán bộ ở thôn xóm người có công, gia đình chính sách, người già, trẻ em…

Thứ ba là, Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức Phấn đầu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền, làm chủ của Nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ dc hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dán cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân.


* Ứng cử viên Vũ Thị Mai Hường – Bí thư Đảng ủy xã Yên Nam, nhiệm kỳ 2020-2025Bản thân cá nhân tôi là cán bộ nữ trưởng thành từ hoạt động phong trào của thôn xóm, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong chương trình hành động của mình, tôi sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất: Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND thị xã và HĐND nơi ứng cử. Ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, phát huy trí tuệ... để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân

Thứ hai: Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình toàn khóa của HĐND thị xã và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Tham gia các buổi tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu HĐND thị xã tổ chức trước và sau mỗi kỳ họp. Tích cực tham gia đóng góp những ý kiến có chất lượng vào việc xây dựng Nghị quyết... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã.

Thứ ba: Trong quá trình công tác luôn phát huy tinh thần sát dân, gần dân, trọng dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và chịu sự giám sát của cử tri, nhất là cử tri nơi tham gia ứng cử. Thường xuyên bám sát khu vực mình ứng cử, nắm bắt những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực với HĐND thị xã và các cấp có thẩm quyền để từng bước xem xét, giải quyết những vấn đề mà cử quan tâm đồng thời theo dõi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm của người đại biểu HĐND

Thứ tư, Tiếp tục quan tâm và đóng góp vào việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của thị xã nói chung và xã Tiên Sơn, Yên Nam nói riêng. Đề xuất với HĐND quan tâm đến các chính sách, chế độ đối với công tác cán bộ nữ, cán bộ thôn xóm và các công tác an sinh xã hội.

Thứ năm: Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy địa phương tôi xin thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

...........................

Có thể khẳng định, các chương trình hành động của người ứng cử vận động bầu cử đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhất là đã bám sát thực tiễn địa phương, nhiệm vụ công tác và sâu sát vào những mối quan tâm chủ yếu của cử tri nên nhận được sự đánh giá cao từ cử tri.

 Hi vọng rằng, các ông bà ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình, giữ vững lời hứa của mình trước cử tri, làm tròn trách nhiệm mà cử tri đã tin tưởng gửi gắm, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng thị xã Duy Tiên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.


 

Hoàng Hồng (TH)