Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thị xã Duy Tiên

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND thị xã  
Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thị xã Duy Tiên
Ngày 05/5/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành chương trình công tác tháng 5/2021
Tải toàn văn chương trình công tác tháng 5/2021: Tải tại đây.pdf