Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND thị xã  
Chương trình công tác tháng 4 năm 2021
Ngày 02/4/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành chương trình công tác tháng 4/ 2021

Tải toàn văn chương trình công tác tháng 4/ 2021: Tải tại đây.pdf