Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác tháng 3/2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND thị xã  
Chương trình công tác tháng 3/2021
Ngày 05/3/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành chương trình công tác tháng 3/2021Tải toàn văn chương trình tại công tác tháng 3/2021: Tải tại đây.pdf