Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên khen thưởng 12 tập thể, 12 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án 06/CP của ...

Thông tin cần biết  
Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên khen thưởng 12 tập thể, 12 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên vừa Ký ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030Tải Quyết định số 996/QĐ-UBND  tại đây:Quyết định 996 khen Đề án 06.pdf