Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục thuế huyện Duy Tiên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới

Thông tin cần biết  
Chi cục thuế huyện Duy Tiên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới
Chi Cục thuế huyện Duy Tiên tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới; triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai kiến trúc và công nghệ mới cho trên 500 doanh nghiệp trên địa bàn thuộc chi cục thuế huyện quản lý.
   Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai nội dung cơ bản tại Nghị Định số 119 năm 2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Nghị Định gồm 5 chương và 37 điều, trong đó tập trung phân tích sâu việc quản lý, sử dụng hóa đơn có mã số thuế và không có mã số thuế; xây dựng, quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử; tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và điều khoản thi hành. Hướng dẫn các bước cài đặt phiên bản 4.0.4 theo kiến trúc và công nghệ mới. Theo đó các doanh nghiệp hoàn thành chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trước ngày 31/10/2020. Đồng thời giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn thuế. Thông qua tuyên truyền đã giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn nắm vững các điểm mới của chính sách thuế, ứng dụng hỗ trợ kê khai kiến trúc và công nghệ mới nhanh, chính xác tạo sự thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước./.

                                                                                                            ​ Hồng Xiêm- Xuân Thắng( Đài TT)