Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải cách tiền lương từ 1/7/2024: Bãi bỏ một số loại phụ cấp với cán bộ, công chức

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Cải cách tiền lương từ 1/7/2024: Bãi bỏ một số loại phụ cấp với cán bộ, công chức

 

Vtv.vn/hanamtv.vn