Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các văn bản về đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Dự án Đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Các văn bản về đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Dự án Đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam

Công văn của Thủ tướng chính phủ đồng ý xây dựng các hạng mục công trình của Dự án Đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam tại bãi sông Hồng, nội dung văn bản tải tại đây


Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, nội dung văn bản tải tại đây


Công văn của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thẩm định các nội dung liên quan đến thoát lũ, an toàn đê điều của Dự án Đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam, tỉnh Hà Nam, nội dung văn bản tải tại đây


Công văn của UBND tỉnh Hà Nam về việc xây dựng công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam tại bãi sông Hồng, nội dung văn bản tải tại đây


duytien.gov.vn