Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các dự án đã triển khai phục vụ phát triển đô thị

Các dự án đã triển khai phục vụ phát triển đô thị

Thị xã đã đầu tư xây dựng các khu đô thị mới như:

  • Khu đô thị Đồng Văn
  • Khu đô thị mới Đồng Văn: diện tích 11,7 ha.
  • Khu đô thị Đồng Văn Xanh: tại phường Duy Minh, diện tích 57 ha.
  • Khu đô thị HDT Central Park: tại phường Đồng Văn, diện tích 9,4 ha.
  • Khu đô thị TNR Star Đồng Văn: diện tích 46 ha, bao gồm 5 tiểu khu Thanh Mai, Hồng Ngọc, Kim Ngân, Ngọc Bích, Lâm Viên.
  • Khu đô thị Hòa Mạc: diện tích 23,1 ha.
  • Khu đô thị thương mại Hòa Mạc: diện tích 17,5 ha.
  • Khu Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn II - Hà Nam: tại phường Đồng Văn, diện tích 4,1 ha.