Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BTV Thị ủy: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về quản lý ĐTXD các dự ...

Thông tin cần biết  
BTV Thị ủy: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về quản lý ĐTXD các dự án, công trình tại các xã, phường
Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thị ủy do đồng chí Vũ Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy làm Trưởng đoàn tiến hành Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác GPMB; công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình tại các xã, phường


Tại buổi làm việc, đoàn tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác GPMB các dự án trên địa bàn; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 02/11/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản trên địa bàn; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường.

 

 


Đồng chí Vũ Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Yên Bắc


Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí được kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy đối với công tác GPMB; công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các địa phương cần: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Thị ủy; Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trên địa bàn; rà soát, quản lý diện tích đất công ích do UBND phường quản lý, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm Luật đất đai. Tiếp tục rà soát hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã đầu tư trên địa bàn về quy trình, thủ tục đầu tư, quyết toán công trình. Tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thị xã trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, xử lý những vụ việc phát sinh ở địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

 

Tin&ảnh: Ủy ban kiểm tra Thị ủy Duy Tiên