Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BTV Thị đoàn Duy Tiên tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội năm 2022

Thông tin cần biết  
BTV Thị đoàn Duy Tiên tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội năm 2022
BTV Thị đoàn Duy Tiên tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội năm 2022 cho cán bộ đoàn trong toàn thị xã.

Trong thời gian 1 ngày, Bí thư đoàn thanh niên các xã, phường và đoàn trường trên địa bàn được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị ủy truyền đạt các chuyên đề; phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; kỹ năng ứng xử của ĐVTN với các thông tin xấu độc trên không gian mạng; vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội; múa hát tập thể và kỹ năng tổ chức hoạt động trại thu.

Thông qua bồi dưỡng, tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tự hào vào công cuộc đổi mới XHCN, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không dao động trước khó khăn, gắn với việc học tập và làm theo lời Bác. Đồng thời, giúp cho cán bộ đoàn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của công tác đoàn, hội, đội tại các khu dân cư, triển khai thực hiện chương trình công tác năm học mới và tổ chức tốt tết trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn./.

Ánh Tuyết