Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Y tế: Tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân

Thông tin cần biết  
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
Ngày 9/5, Bộ Y tế ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân.
V