Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn  
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ trang trại nộp giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nhận giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, ghi giấy hẹn và chuyển hồ sơ về Phòng Nông nghiệp & PTNT hoặc Phòng Kinh tế cấp huyện, thành phố xem xét cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trả giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho người nộp theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp đối với trường hợp rách, nát.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp huyện hoặc Phòng Kinh tế thành phố;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Phí, lệ phí (nếu có): Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn thời hạn nhưng bị mất, cháy, rách, nát.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT: Quy định về tiêu chí và thủ tục cấpgiấy chứng nhận kinh tế trang trại.