Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn  
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi trang trại đang hoạt động.

- Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

- Bước 3: UBND cấp xã kiểm tra và xác nhận Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Bước 4: UBND cấp huyện thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển lên.

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển cho UBND cấp xã và trả cho trang trại trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Bước 5: Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện được ủy quyền theo giấy hẹn đến nhận kết quả tại UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại

- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại, Thay đổi tên chủ trang trại do chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp huyện hoặc Phòng Kinh tế thành phố;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Phí, lệ phí (nếu có): Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trang trại đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (giấy chứng nhận còn thời hạn).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT.​