Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Thông tin cần biết  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
Chiều 17/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy Duy Tiên về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Văn phòng Tỉnh ủy; các Ủy viên BTV Thị ủy Duy Tiên.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ và nhân dân thị xã Duy Tiên đã đoàn kết, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đảm bảo sát thực với tình hình thực tế tại địa phương. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai nghiêm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng thực hiện công tác tổ chức, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, kịp thời xem xét, giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới có vi phạm theo đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH, BTV, Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH đã đề ra. Sản xuất công nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng cao; Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt 89.367 tỷ đồng, tăng 18,14%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn năm 2022 đạt 76,2 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,37%. Hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp; Thị xã phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại III trước năm 2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy điều hành phần tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những những tồn tại, hạn chế và đưa ra một số giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng… để BTV, BCH Đảng bộ thị xã Duy Tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả trong nửa nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Duy Tiên trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Đảng bộ Thị xã Duy Tiên. Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2-25, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV, BCH Đảng bộ Thị xã khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; nắm chắc tình hình, chủ động đề ra các giải pháp linh hoạt để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đối với công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Tư tưởng; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; nội chính; dân vận và công tác xây dựng Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận.

Về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, Thị xã cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện Quy hoạch chung; đẩy nhanh việc lập, xây dựng các Quy hoạch phân khu để quản lý và thu hút đầu tư. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống; phát triển thương mại - dịch vụ, nhà ở cho công nhân; công nghiệp hóa nông nghiệp; thực hiện tốt các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp; duy trì các tiêu chí NTM, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tăng cường quản lý đất đai; tập trung GPMB các Dự án trên địa bàn, nhất là các Dự án trọng điểm. Đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng – quân sự địa phương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị của Cử tri, đơn thư của công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp và xử lý dứt điểm các vụ việc tồn tại kéo dài.

Đối với đề xuất của Thị ủy Duy Tiên, BTV Tỉnh ủy thống nhất và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định.


Nguồn tin: hanamtv.vn

Hanamtv.vn