Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Duy Hải

Thông tin cần biết  
Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Duy Hải
Sáng ngày 29/9, Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Duy Hải.


Toàn cảnh hội nghị
 

Đảng bộ phường Duy Hải có 199 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, BTV, BCH Đảng bộ phường Duy Hải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được tăng cường. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, phường kết nạp 02 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng cho 05 đồng chí, tiếp nhận 06 đồng chí chuyển từ nơi khác về; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức 12 cuộc giám sát, 08 cuộc kiểm tra, thi hành kỷ luật đối với 05 đảng viên. Hiệu quả hoạt động của HĐND phường chuyển biến tích cực; Công tác dân vận được lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hiệu quả, tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, phát huy hiệu quả mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ", thành lập và nhân rộng 3 mô hình dân vận khéo trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra, đạt nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế - xã hội phát triển ổn định; Diện mạo của phường có nhiều khởi sắc, thương mại dịch vụ phát triển, nhiều dịch vụ mới được hình thành và mở rộng tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và xây dựng chỉnh trang đô thị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn; Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chính sách xã hội được quan tâm, ANCT – TTATXH giữ vững.


Đ/c Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị


Đ/c Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến tại hội nghị


Đ/c Vũ Kiên - Ủy viên BTV Thị ủy phụ trách phường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy phường Duy Hải như việc đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa bám sát với Nghị quyết Đảng bộ thị xã, Đại hội Đảng bộ phường; chưa phát huy hết lợi thế vị trí địa lý địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội; việc rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn để quản lý các nguồn thu chưa thường xuyên; việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phong trào trong lĩnh vực văn hóa như phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào thể dục thể thao trên địa bàn còn chưa quyết liệt; công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là phát triển đảng viên tại các trường học còn hạn chế; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chưa thực sự đi vào chiều sâu... Cùng với đó, các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp để phường Duy Hải tập trung thực hiện nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ phường đã đề ra.

 
Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đồng chí dự hội nghị để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo; đồng chí Bí thư Thị ủy đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục tồn tại hạn chế; tiếp tục đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của BCH, BTV Đảng ủy phường; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triển tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025; Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức; Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Tổ chức Đảng và đảng viên, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ đạo tổ chức sinh họat chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi tự sửa". Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương khóa XIII; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận; phát huy vai trò của hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Tập trung chuyển dịch kinh tế phát triển theo hướng kinh tế đô thị, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đê điều, trật tự đô thị, môi trường, an ninh trật tự, hành lang an toàn giao thông, giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, TDTT; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh công tác tiêm Vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3,4; Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; Rà soát các tiêu chí của đô thị phường theo Nghị quyết số 1210 và 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,…/.

 

 

 Hoàng Hồng