Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Châu Giang

Thông tin cần biết  
Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Châu Giang
Chiều ngày 21/9, BTV Thị ủy đã có buổi làm việc với BTV Đảng ủy phường Châu Giang đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.


 
Toàn cảnh hội nghị

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường Châu Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, triển khai thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được thực hiện theo đúng quy định, từ đầu nhiệm kỳ tới nay phường đã lãnh đạo kiện các chức danh, nhân sự khi có sự thay đổi; rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của phường nhiệm kỳ 2020-2025, 2022-2026 và những năm tiếp theo đúng quy định, tổ chức trao huy hiêụ Đảng cho 139 đồng chí, chuyển sinh hoạt Đảng cho 32 đồng chí, tiếp nhận 31 đảng viên chuyển từ nơi khác về; tổ chức kết nạp 11 đồng chí đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 05 đồng chí; Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức 07 cuộc giám sát, 06 cuộc kiểm tra, kỷ luật 11 đảng viên. Thực hiện tốt công tác dân vận, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 02 mô hình điểm “Dân vận khéo"; đăng ký, tổ chức thực hiện 06 tuyến phố văn minh. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; chỉ đạọ tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực 12/16 chỉ tiêu đạt trên 50%; quan tâm phối hợp đầu tư trên 170 tỷ đồng làm mới và nâng cấp nhiều công trình, phúc lợi, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp; lãnh đạo hoàn thành GPMB 4 dự án lớn trên địa bàn; công tác quản lý Nhà nước trong một số lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác phòng chống dịch Covid 19 được quan tâm chỉ đạo; công tác an ninh trật tự cơ bản ổn định; Chính sách xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Trong các năm 2021,2022 Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 


Đ/c Lê Tuấn Thanh - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội phường, nhiệm kỳ 2020-2025

Để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ nay đến cuối nhiệm kỳ đảng bộ phường Châu Giang tiếp tục thực hiện nghiêm việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên; Tăng cường giám sát thường xuyên và kiểm tra tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tập trung chỉnh trang đô thị; Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng sản xuất hang hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, GPMB; Làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tổ chức tiêm vaccin phòng Covid -19 cho người dân.…. Phấn đấu đến hết năm 2025 có 85% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Thu nhập bình quân đầu người đạt 113,6 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%.

 
Đ.c Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu tại hội nghị


Đ/c Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, nêu bật những hạn chế còn tồn tại, đề xuất những giải pháp để BCH, BTV phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt được những mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó tập trung chỉ rõ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc, có thời điểm chưa được quan tâm sâu sát; công tác phát triển đảng viên, quy hoạch bồi dưỡng cán bộ chưa thường xuyên; việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận sau giám sát chưa kịp thời; Quản lý nhà nước về đất đai, tôn giáo có thời điểm chưa quyết liệt; Một số mô hình của các hội, đoàn thể chưa thực sự hiệu quả.
 


Đ/c Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cần đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của BCH, BTV Đảng ủy phường; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triển tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng các chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá (đặc biệt là về ANTT, CCHC); Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị toàn diện trên các mặt; Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Tổ chức Đảng và đảng viên, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ đạo tổ chức sinh họat chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi tự sửa". Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương khóa XIII; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra,  giám sát, công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị trong giám sát và phản biện xã hội; Lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết của các cấp.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội cần chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo đúng quy hoạch; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để chuyển dịch cơ cấu lao động; Rà soát lại và Quản lý chặt chẽ các vùng chuyển đổi; Tập trung chuyển dịch kinh tế phát triển theo hướng kinh tế đô thị, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị, tôn giáo, môi trường, an toàn hành lang giao thông; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, TDTT; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và chất lượng nguồn nhân lực; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh công tác tiêm Vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3,4; Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; Rà soát các tiêu chí của đô thị phường theo Nghị quyết số 1210 và 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.../.


 
Hoàng Hồng