Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên khóa XXIV họp lần thứ 33

Thông tin cần biết  
Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên khóa XXIV họp lần thứ 33
Chiều ngày 09/5, BTV thị ủy Duy Tiên khóa XXIV đã tổ chức họp lần thứ 33 thảo luận dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
 

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn và các đồng chí trong BTV thị ủy đã tập trung thảo luận về bố cục báo cáo, thống nhất nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; kết quả thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh về phát triển kinh tế; đánh giá tiêu chuẩn đô thị loại 3, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các cơ quan chuyên môn cần nêu rõ kết quả nổi bật của từng ngành, trong đó có những chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Xây dựng bảng biểu về thống kê, thống nhất rà soát số liệu cụ thể trên các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển công nghiệp, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn… và những đề xuất, kiến nghị. Đồng chí Bí thư Thị ủy giao cho Văn phòng Thị ủy tổng hợp hoàn thành báo cáo trong thời gian sớm nhất để BTV Thị ủy báo cáo với BTV tỉnh ủy, phục vụ tại buổi làm việc tới đây.

Cũng chiều cùng ngày, BTV Thị ủy đã nghe UBND thị xã, đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại khu đai học Nam Cao, địa điểm tại phường Hoàng Đông và Tiên Nội.

 

Tin và ảnh: Ánh Tuyết (Đài TT)