Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, t...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên
Ngày 11/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1951/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên
Tải toàn văn Quyết định số 1951/QĐ-UBND:  Tải tại đây.pdf